V současnosti máme 350 kusů skotu.

Společnost vznikla v roce 2012 jako hlavní dodejce energetických paliv nově vzniklé bioplynové stanici. Postupně rozšiřuje svou činnost.
Výroba substrátu
Rostlinná výroba

Od roku 2015 nově začínáme i s rostlinnou výrobou. Snažíme se o šetrný způsob hospodaření s půdou. 

Kozí farma

Separací digestátu a následným vysoušením získáváme substrát, obsahující velké množství živin. Možné použít jako hnojivo, či k výrobě pelet.

Neustále se rozrůstající kozí farma má nyní 100 kusů dojných zvířat. 

Živočišná výroba

Richmond Stars Energy Investments